БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ Запазване час за консултация +359 884 07 44 21

Търсене в този блог

Вашият въпрос

Име

Имейл *

Съобщение *

АКТУАЛНО

Уведомяване за предсрочна изискуемост на кредит

В Решение № 180 от 23.11.2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС се приема, че при изпращане на длъжника по договор за банков кредит, н...


Правата на потребителите на ТоплофикацияПроблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че потребителите отказаха масово да заплащат дължимите суми към Топлофикация и то не без основание.

От друга страна, Топлофикация се възползва от правото си, което й дава закона и на основание чл. 410 ГПК потърси дължимите й суми по реда на заповедното производство. И точно тук възникна въпроса: запознати ли са потребителите с правата си и доколко основателни са претенциите им да не заплащат на Топлофикация?


По реда на чл. 410 ГПК съда издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Ако длъжника не може да бъде намерен на адреса се залепва съобщение от призовкаря и последния се смята за уведомен.

Много е важно длъжника да не се укрива, а незабавно да потърси консултация с адвокат за да не изпусне срока за възражение. Естествено предварително трябва да се види каква е претенцията на Топлофикация и за какъв период се касае.

Предвид факта, че има сметки, които не са заплащани с години, повечето длъжници могат да се възползват от правото си да противопоставят давност. Давността за лихвата е 3 години,а за главницата също 3 години,съгласно практиката на ВКС.

Има възможност да се възрази и по други причини - спряни радиатори, неотчетени топломери, съсобственост на апартамент, грешка в адреса и т.н., но това е особеност на самия казус.

Ако длъжника възрази в срок, съда указва на Топлофикация, че има възможност да предяви иск в законоустановения едномесечен срок. След което се образува гражданско дело от Топлофикация задължително изискват две експертизи - съдебно-счетоводна и техническа. В това производство длъжника може да противопостави всички свои възражения, да постави допълнителни въпроси към експертите и т.н.

Ако длъжника не възрази в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила и съда издава изпълнителен лист на Топлофикация, след което се образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител и се преминава към запор на заплатата на длъжника и останалите способи за принудилно изпълнение.

Моят съвет към длъжниците е - получите ли призовка от Топлофикация незабавно се консултирайте с адвокат, защото сроковете са много важни. Не предприемайте самосиндикални действия. Адвокатът ще прецени има ли смисъл да възразявате или не, защото това е свързано със съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, които Вие ще трябва да заплатите.

Много важно е и да не подписвате споразумение с Топлофикация без да сте се консултирали с адвокат. Първо научете правата си и се запознайте дали е във Ваш интерес да сключите споразумение.