БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ Запазване час за консултация +359 884 07 44 21

Търсене в този блог

Вашият въпрос

Име

Имейл *

Съобщение *

АКТУАЛНО

Уведомяване за предсрочна изискуемост на кредит

В Решение № 180 от 23.11.2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС се приема, че при изпращане на длъжника по договор за банков кредит, н...


Услуги


Предлагам адвокатски услуги на всички, които имат нужда от правна помощ, правна консултация или адвокатска защита. 


Консултациите се извършват в удобно за клиента време лично или онлайн, като се разясняват всички неща интересуващи клиента. Клиентът трябва да е в детайли запознат какви да са очакванията му и какви са вариантите за решение на проблема му. 


Ако не намирате търсената от Вас услуга в долупосочените, не се колебайте да се свържете с мен по телефон, email или чрез социалните медии и да си запишете час за консултация.


Наказателно право

 • адвокатска защита и съдействие по наказателни дела на досъдебно и съдебно производство на обвиняеми и пострадали
 • адвокатска защита и съдействие на подсъдими, тъжители и граждански ищци при дела от частен характер
 • адвокатска защита в производствата по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“
 • проучване на наказателни дела и предоставяне на становища по тях
 • изготвя тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България
Дела срещу монополисти и банки
 • адвокатска защита и водене на дела срещу Топлофикация, ЧЕЗ, Софийска вода, мобилни оператори, банки и колекторски фирми.
Търговско право
 • регистрация на фирма - ЕООД, ООД, АД, СД, КД
 • преобразуване и прекратяване на търговски дружества
 • вписване на промени по партидата на търговски дружества
 • изготвяне на търговски договори 
 • консултации по търговски сделки
Гражданско право
 • изготвяне на договори, нотариални актове, нотариални покани, пълномощни, завещания
 • процесуално представителство и защита по граждански дела
 • регистрация на граждански дружества, кооперации, фондации и сдружения с нестопанска цел
 • образуване и представителство по изпълнителни дела пред частен съдебен изпълнител
Семейно и наследствено право
 • Изготвяне на брачни договори
 • Делба на имоти
 • Разводи 
Вещно право
 • Проучване статута на недвижими имоти
 • Представителство при водене на преговори
 • Представителство пред нотариус при изповядване на сделки
Трудово право
 • консултации по Кодекса на труда
 • процесуално представителство по трудови дела
 • оспорване на незаконно уволнение
 • обжалване на уволнение на държавни служители
Обществени поръчки
 • подготовка на документация за участие по обществена поръчка
 • представителство при отваряне на офертите
 • обжалване пред КЗК и ВАС
Административно право
 • изготвяне на жалби и обжалване на наказателни постановления
 • изготвяне на жалби и обжалване на данъчно-ревизионни актове
 • процесуално представителство и правна защита по административни дела 
 Събиране на вземания
 • консултация, съдействие и процесуално представителство при събиране на вземания по законоустановения ред