БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

20 септември 2018

Защо се прави отказ от наследство?

наследяване

Отказът от наследство се прави по определена процедура пред съда.
Когато се прави отказ от наследство се отказвате от цялото наследство. Не може да се откажете от къщата, а да наследите колата. Не може да се откажете от наследство като поставяте каквито и да било условия.

По принцип отказ от наследство се прави, ако починалото лице, което наследяваме има задължения - кредити към банки, частни лица или юридически лица.

Веднъж заявите ли отказ от наследство не може по-късно да се откажете. Просто не плащате задълженията, които наследявате, но и губите всичко, което е притежавал наследодателя - къща, кола, пари, вещи.


Как се прави отказът?

Подавате заявления до съответния Районен съд, където е бил постоянния адрес на починалото лице. Заявлението трябва да бъде нотариално заверено. Към заявлението прилагате препис от акт за смърт, удостоверение за наследници и документ за платена държавна такса.

След като направите отказ от наследство, ако Ви потърси частен съдебен изпълнител с искане да плащате, вече сте защитени. Не сте длъжни да плащате, а просто му представяте препис от удостоверението за отказ от наследство.

Може да се свържете с мен ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар