БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

09 юли 2017

НАП връчва документи онлайн

НАП


НАП предоставя нова електронна услуга за връчване на документи по електронен път – "Връчване на документи". Чрез нея клиентите ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП.

Достъпът до електронната услуга имат физически лица и юридически лица, които:

- притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП;

- притежават КЕП на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги "Връчване на документи".

Чрез новата е-услуга органите по приходите могат да връчват актове за прихващане и възстановяване на данъци, запорни съобщения, искания за представяне на документи и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар