БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

22 юни 2017

Уведомяване за предсрочна изискуемост на кредит

банка


В Решение № 180 от 23.11.2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС се приема, че при изпращане на длъжника по договор за банков кредит, на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, връчването би могло да бъде удостоверено от пощенския оператор, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги. 

Преценката за редовността на връчването, при липса на уговорка в договора за кредит относно връчването на съобщения, се извършва според уредените в Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети начини на доставяне и на удостоверяване на получаването на пощенските пратки.

Допустимо е в договора между страните да са уредени способи за връчване на кореспонденция между страните, както и да се предвиди, че изявлението на едната от страните ще се счита за достигнало до другата страна, без фактически същото да е получено.Няма коментари:

Публикуване на коментар