БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

19 юни 2017

Какво е служебна информация според ВАС?

ВАС

Според ВАС, служебна информация по ЗДОИ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации. 

Достъпът до служебна обществена информация е свободен, с изключение на хипотезите, изрично уредени в чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. 


Съдиите от ВАС разясняват, че смисълът на предвиденото ограничение в закона се състои в отсъствието на значимост, както и на определеност и дълготрайност на този вид служебна обществена информация. 


Ползвайки такива данни, гражданите не биха могли да съставят обективно и пълноценно мнение относно обществения живот и дейността на органите на държавното и местно самоуправление, което е една от основните цели на приемането на ЗДОИ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар