БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

17 юни 2017

Онлайн справка за свидетелството за съдимост

свидетелство за съдимост

Предложението е изискването за представяне на свидетелство за съдимост да отпадне и всеки, на когото е необходима справка за това дали гражданин е осъждан, да я прави сам по електронен път.  

Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа и за получаване на разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа, за участие в конкурси и др. Свидетелство за съдимост е необходимо и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар и др.


В него се посочва осъждано ли е лицето за извършени престъпления, а когато законът го изисква, се включват и тези, за които е реабилитиран. Таксата за издаването на свидетелство за съдимост е 5 лв. без банков комисион.


Приемането на предложението за онлайн справка е правилно и ще спести време на гражданите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар