БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

11 юни 2017

Дисциплинарно наказание по Кодекса на труда

Кодекс на труда


Срокът за налагане на дисциплинарно наказание е преклузивен. С неговото изтичане се прекратява възможността за търсене на дисциплинарна отговорност от служителя. Началният момент на срока тече от откриването на нарушението и в срок от два месеца следва да бъде изпълнена процедурата по Кодекса на труда и да бъде издадена и връчена заповед за налагане на дисциплинарно наказание.


Съгласно разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от КТ дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Ако е изтекъл двумесечният срок от откриване на нарушението, то не може да се приложи едногодишният срок; ако е изтекъл едногодишният срок от извършването, то той поглъща двумесечния срок от откриване на нарушението.


С изтичането на преклузивните сроковете за налагане на дисциплинарно наказание се прекратява възможността за търсене на дисциплинарна отговорност на служителя. Неспазването на сроковете води до незаконосъобразност на издадената заповед от работодателя.


Според съдебната практика, откриване на нарушението означава узнаване от субекта на дисциплинарната власт на нарушаването на трудовата дисциплина, установено в съществените му признаци, както и че узнаването на тези обстоятелства от други служители на работодателя не означава, че са започнали да текат сроковете за налагане на наказание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар