БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ Запазване час за консултация +359 884 07 44 21

Търсене в този блог

Вашият въпрос

Име

Имейл *

Съобщение *

АКТУАЛНО

Уведомяване за предсрочна изискуемост на кредит

В Решение № 180 от 23.11.2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС се приема, че при изпращане на длъжника по договор за банков кредит, н...


31 януари 2011

Обжалване на наказателни постановления


Съставили са Ви акт за установяване на административно нарушение, независимо дали е от органите на КАТ за нарушение на ЗДвП или за административно нарушение на друг нормативен акт. Какво трябва да се направи?
1.    Прочетете акта много внимателно. Обърнете внимание в какво Ви обвиняват.
2.    Напишете възражение, ако считате, че не сте извършили административното нарушение.
Ако наказващият орган не уважи възражението Ви и издаде наказателно постановление има няколко неща, които трябва да направите.
Запознайте се подробно със съдържанието на наказателното постановление. Наказателното постановление трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
2. датата на издаването и номерата на постановлението;
3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
7. вида и размера на наказанието;
8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.
Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.
Обърнете внимание на сроковете. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й.
Ако считате, че наказателно постановление е незаконосъобразно, обжалвайте пред съда.
Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението в седемдневен срок от връчването му.
Всеки казус има конкретни особености, но ако не можете да се справите сами, потърсете адвокат. И внимавайте да не изпуснете срока за обжалване. Сроковете в правото са много важни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар