БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

10 юни 2017

Защо да регистрираме офшорна фирма

Регистрация на офшорна фирма


Офшорните фирми са търговски дружества регистрирани в определени държави, които имат благоприятен данъчен режим – много ниски ставки на данък печелба или нулева ставка. Целта е да се ползва режима на облагане на съответната юрисдикция, където е регистрирана фирмата.

Планирането на данъците, съобразно възможностите, които предлага офшорният бизнес е напълно легален начин данъкоплатците да трансферират печалбата си към зони, където тя не се облага.


В световен мащаб има над 50 юрисдикции, където можете да регистрирате офшорна компания. Теоретично те могат да се разделят на следните зони:
Първа зона - о-в Ман, Мадейра, Кипър, Люксембург, Лихтенщайн, Лондон и др.

Втора зона - САЩ - щатите Делауеър, Уайоминг, Калифорния, Невада, Вашингтон, Ню Йорк и др.

Трета зона - Сейшелски острови, остров Мавриций, Либерия и др.
Четвърта зона - Хонконг, Бермуда, Карибско-Бахамските острови, Холандските Антили, британските Вирджински острови, Каймановите острови и др.

Какво е предимството на офшорната фирма?

Както вече споменахме това е благоприятния данъчен режим на облагане. Но предвид факта, че в България в момента данък печалба е 10% финансова изгода би постигнала само фирма, която формира голяма данъчна печалба.

Друго предимство на офшорната фирма е, че информация за собствениците не се оповестява публично. Това кореспондира с основния принцип за пълна конфиденциалност и запазването на банковата тайна, на която могат да разчитат собствениците на регистрираните фирми. Единствената информация, която се оповестява е управителя и месторегистрацията на фирмата.

Това дава възможност една офшорна фирма да стане едноличен собственик на дружество регистрирано по Търговския закон (предпочита се правно-организационната форма на ЕООД) и активно да се включи в стопанския оборот в страната. Целта е при реализирани сделки данъчните органи да не могат да приложат хипотезата на „свързани лица”.

По този начин офшорната фирма може да участва и да сключва договори по обществени поръчки, концесии, както и да участва в приватизационни сделки съвсем законно без да се манифестира собственика.
Друга причина поради, която може да се регистрира и използва офшорна фирма е за придобиване на недвижими имоти на висока стойност, като целта е да се „спести” ДДС.

Офшорна фирма може да се използва и при инвестиране в друга държава. Изгодното в тази ситуация e, че вкараните пари като инвестиция, може по всяко време да се изтеглят съвсем законно.

Друг метод за използване на офшорните фирми е при експорт. Износителят продава стоката първо на своя офшорна фирма, на ниски цени и при минимална печалба. След това, вече от името на офшорната фирма, изнасяната стока се продава на чуждестранния купувач на реалната износна цена, която е значително по- висока. Основната печалба остава за офшорното дружество, но върху нея то не дължи данъци.

Използва се и следната схема – местна фирма притежаваща права върху патенти, лицензи или договори за франчайзинг, прехвърля тези права на своя офшорна фирма, която вече от свое име ги предоставя на лицата, които искат да ги ползват. Отново основната част от печалбата остава в офшорната компания и не се облага.

Напоследък зачестиха и случаите с т.нар. „кражби” на български фирми – това са случаите в които документално се сменя управителя на дадена фирми, промяната се вписва и след това новия управител подписва запис на заповед на трето лице на голяма стойност. За да се предпазят от подобни рискове част от предприемачите предпочетоха да регистрират офшорки и след това да ги направят еднолични собственици на дружествата си с цел избягване на подобен род проблеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар