Отказ от наследство на малолетно дете

04 ноември

Възможно ли е дете да се откаже от наследство? Наследяват ли децата дълговете на родителите си?

otkaz-ot-nasledstvo


Случва се баща или майка на дете да почине и да остави в наследство дългове. Въпросът, който основателно се поставя е: допустимо ли е дете /лице ненавършило 18 г./ да направи отказ от наследство със съгласието на другия родител?

Отговорът е: кагегорично, да.

Отказ на наследство е допустим само след смъртта на наследодателя. Приживе това не може да стане. Съобразно българският закон за наследството, наследниците, които са приели наследството, отговарят и за задълженията в него. Отказът от наследство от името на малолетен /съответно непълнолетен със съгласието на родител/ е допустим. Отказът е допустим само ако е в очевидна полза на непълнолетните наследници. На затова е необходимо разрешение от съответния районен съд.


Наследство се открива след смъртта на едно лице. В този момент възниква и наследяването от наследниците на починалия. Те разполагат с два варианта – да приемат наследството /направо или по опис/ или да се откажат него. По принцип отказ от наследство се прави, когато задълженията надвишават оставеното в наследство. Отказ от наследство на практика представлява изявление на един наследник, че не иска да приеме наследството. Не е в интерес на едно дете да наследи дългове от починал родител без да има вина за това. Недопустимо е живота на един човек да започне с изплащане на дългове, които са направили неговите родители. Няма пречка съда по настоящ адрес на детето да прецени дали е в негов интерес да приеме наследството или да се откаже от него, когато има задължения. Задълженията може да произтичат от изтеглен кредит, взет заем и подписан запис на заповед, образувани изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител и др.

В по старата съдебна практика се приемаше, че детето може да направи отказ от наследство едва като навърши 18 г. възраст и оттогава започва да тече срокът за отказ.

Предвид факта, че има различна практика в различните съдилища в страната, моят съвет е винаги детето да приема наследството по опис.

Вижте и статията Как се прави отказ от наследство

Share this :

Latest
Previous
Next Post »
0 Komentar

Маркиране в коментари
  • Моля, оставете коментари според темата. Коментарите, които включват активни връзки, реклами или други подобни, ще бъдат изтрити.