Уволниха ме незаконно. Какви са ми правата

24 февруари
дисциплинарно уволнение
адвокат трудово право онлайн

Криза е. Работодателите се опитват да спестяват разходи, а когато не могат да осигурят работа на служителите си прибягват до прекратяване на трудови правоотношения. Това е тяхно право, но самото прекратяване на трудовото правоотношение трябва да се реализа по съответните изисквания на Кодекса на труда.

Много е важно служителите да знаят, че имат права дори и при прекратяване на трудовия им договор, които подробно са регламентирани в Кодекса на труда.

Има няколко способа за прекратяване на трудовия договор, които са уредени в Глава 16 от КТ.

Първият способ е по взаимно съгласие. Не ви препоръчваме да се съгласите на това правно основание да прекратите договора, защото след това трудно можете да оспорите прекратяването и да претендирате за незаконно уволнение.


Вторият способ е  прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. При тази хипотеза можете да претендирате обезщетение за минимум четири брутни трудови възнаграждения.

Трети способ е прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие. При тази хипотеза трябва да се направи правен анализ дали основанията посочени в чл. 328 т.1-12 действително са налице, съобразно конкретния казус. Имайте предвид, че отделните хипотези не се прилагат механично, а са точно регламентирани.

В случай, че някое от основанията е посочено привидно, заповедта за прекратяване на трудовия договор подлежи на обжалване пред съответно компетентния съд. Много трябва да се внимава със сроковете. Срока за обжалване на незаконно уволнение е 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

Четвърти способ е дисциплинарно уволнение. При тази хипотеза законодателят е регламентирал изчерпателно предпоставките, като е предвиден и съответния процесуален ред за налагане на съответното наказание. Неспазването на реда води до незаконно уволнение.

Какво може да претендирате пред съда?
1.    да се признае уволнението за незаконно;
2.    да ви се изплати обезщетение за оставане без работа за срок от 6 месеца;
3.    да ви се изплати неползван платен годишен отпуск;
4.    да бъдете възстановени на работа, ако желаете;

Препоръчваме при спор с работодател относно трудовото правоотношение да не подписвате и да не приемате за връчване никакви документи, ако не сте наясно с тяхното съдържание. Потърсете незабавно консултация с адвокат.

Share this :

Previous
Next Post »
0 Komentar

Маркиране в коментари
  • Моля, оставете коментари според темата. Коментарите, които включват активни връзки, реклами или други подобни, ще бъдат изтрити.