Отказ от наследство на малолетно дете

04 ноември Add Comment

Възможно ли е дете да се откаже от наследство? Наследяват ли децата дълговете на родителите си?

otkaz-ot-nasledstvo


Случва се баща или майка на дете да почине и да остави в наследство дългове. Въпросът, който основателно се поставя е: допустимо ли е дете /лице ненавършило 18 г./ да направи отказ от наследство със съгласието на другия родител?

Отговорът е: кагегорично, да.

Отказ на наследство е допустим само след смъртта на наследодателя. Приживе това не може да стане. Съобразно българският закон за наследството, наследниците, които са приели наследството, отговарят и за задълженията в него. Отказът от наследство от името на малолетен /съответно непълнолетен със съгласието на родител/ е допустим. Отказът е допустим само ако е в очевидна полза на непълнолетните наследници. На затова е необходимо разрешение от съответния районен съд.


Наследство се открива след смъртта на едно лице. В този момент възниква и наследяването от наследниците на починалия. Те разполагат с два варианта – да приемат наследството /направо или по опис/ или да се откажат него. По принцип отказ от наследство се прави, когато задълженията надвишават оставеното в наследство. Отказ от наследство на практика представлява изявление на един наследник, че не иска да приеме наследството. Не е в интерес на едно дете да наследи дългове от починал родител без да има вина за това. Недопустимо е живота на един човек да започне с изплащане на дългове, които са направили неговите родители. Няма пречка съда по настоящ адрес на детето да прецени дали е в негов интерес да приеме наследството или да се откаже от него, когато има задължения. Задълженията може да произтичат от изтеглен кредит, взет заем и подписан запис на заповед, образувани изпълнителни дела при частен съдебен изпълнител и др.

В по старата съдебна практика се приемаше, че детето може да направи отказ от наследство едва като навърши 18 г. възраст и оттогава започва да тече срокът за отказ.

Предвид факта, че има различна практика в различните съдилища в страната, моят съвет е винаги детето да приема наследството по опис.

Вижте и статията Как се прави отказ от наследство

Задържане за марихуана. Какво следва

12 октомври Add Comment
zadurjane-za-marihuana


Вчера в адвокатската кантора идва господин Б. Силно притеснен е, защото непълнолетният му син е задържан за притежание на  4 грама марихуана.  Спират го полицаи за проверка, проверяват раничката му и го водят в районното. След това се обаждат на бащата да отиде в полицията. Задържането на непълнолетни лица е разрешено от закона.
Друг е въпроса на какво правно основание е извършена проверката и спазен ли е закона.

Какво да правите в подобни случаи?

В такива случаи човек се плаши. Имате право да не давате обяснения. Не вярвайте на обещания от страна на полицията от рода на "Кажи си всичко. Така ще е по-добре. Ще има по-леко наказание". Целта на полицията е да събере доказателства за вината на задържания и да образува дело за притежание на наркотици.

Имате права. По закона за МВР могат да Ви задържат до 24 ч. След това ще Ви пуснат. Ако имате чисто съдебно минало, нямате полицейски регистрации е още по-добре.
Държането на "трева" е малозначително, но е наказуемо. Самото притежание /съхранение/ на марихуана е престъпление.

Задължително ще ви направят полицейска регистрация. Съгласно нормата на чл.68, ал.1 от ЗМВР полицейските органи извършват полицейска регистрация на лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, като органите на досъдебното производство са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи.

Веднъж направи ли се полицейска регистрация, последната може да се заличи само при определени хипотези:

 оправдателна присъда
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс
регистрацията да е извършена в нарушение на закона
наказателното производство да е прекратено с определени изключения
при смърт на лицето

Последиците от полицейската регистрация не са безобидни.

В такива случаи се образува и досъдебно производство така, че веднага потърсете адвокат. В зависимост от съответния казус ще се изработи защитна стратегия, която е най-добра за Вас или детето Ви. Адвоката ще Ви помогне.

Наказанието може да е обществено порицание за непълнолетните или да се разминете с глоба при съответни предпоставки.

Как да разбера има ли образувано срещу мен дело при ЧСИ

02 октомври Add Comment


chasten-sudeben-izpulnitel

Как да проверя изпълнително дело при ЧСИ? Как да направя справка при ЧСИ?


Много често се случва да има образувано изпълнително дело срещу нас без да сме разбрали. За делото узнавамe едва след като ни запорират банковите сметки и получим уведомление от частен съдебен изпълнител.За да избегнем това и ако имаме съмнения, че срещу нас има образувано дело при ЧСИ е необходимо да направим справка в публичния регистър на длъжниците при КЧСИ. Как става това?
Посетете интернете страницата на Камарата на ЧСИ - https://newregistry.bcpea.org. Влезте в страница "Процедура", а след това в "Издаване на справки, изискани от физически лица, юридически лица и търговци".

Попълнете искането. Ще получите код / номер на искане/. След това в банка по сметка на Камарата на ЧСИ заплащате сума в размер на 18 лв. С платежното нареждане и кода може да направите справка в кантората на всеки един частен съдебен изпълнител и да получите справка. От справката ще разберете има ли образувано срещу Вас изпълнително дела и при кой частен съдебен изпълнител.


След като сте разбрали номера на изпълнителното дело може да посетите кантората на ЧСИ и да направите съответната справка. Не подписвайте нищо в кантората на съдебния изпълнител. Ако Ви е страх да отидете може да ангажирате адвокат. От самото изпълнително дело ще се види дали е изтекла давността. Ако е така, може да заведете дело пред съответния съд и да се позовете на изтекла давност. Все пак това е сложна материя и е препоръчително да се консултирате с адвокат.


Това е банковата сметка на Камарата:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01 BIC: CECBBGSF
Основание за плащане: <№ на искане> (Пример: РД32342И).
(Внимание: В основанието за плащане на платежното нареждане посочвате единствено и само генерираният номер на искане! Не можете да платите две искания с едно платежно нареждане! За всеки номер на искане трябва да има отделно плащане!)
Получател: Камара на частните съдебни изпълнители

Как се прави отказ от наследство

20 септември Add Comment
nasledyavane-krediti

Отказът от наследство се прави по определена процедура пред съда

Когато се прави отказ от наследство се отказвате от цялото наследство. Не може да се откажете от къщата, а да наследите колата. Не може да се откажете от наследство като поставяте каквито и да било условия.

Важно е знаете, че отказ от наследство може да направите само когато лицето, което наследявате е починало. Предварителният отказ от наследство не поражда правни последици.

По принцип отказ от наследство се прави, ако починалото лице, което наследяваме има задължения кредити към банки, частни лица или юридически лица т.е. реално това е отказ от наследство при дългове.

Няма законов срок, в който трябва да направите отказ от наследство, но е невъзможно да се откажете от наследство, което вече сте приели.

Веднъж заявите ли отказ от наследство не може по-късно да се откажете. Просто не плащате задълженията, които наследявате, но и губите всичко, което е притежавал наследодателя - къща, кола, пари, вещи.

Как се прави отказ от наследство на длъжник?

Отказът се прави със заявление за отказ от наследство. Подавате заявления до съответния Районен съд, където е бил постоянния адрес на починалото лице. Заявлението трябва да бъде нотариално заверено. Към заявлението прилагате препис от акт за смърт, удостоверение за наследници и документ за платена държавна такса. Таксата е в размер на 25 лева (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение).

Молбата се подава на „Регистратура” в съответния съд. При завеждането на заявлението ще получите входящ номер, който ще бъде поставен на Вашия екземляр.

Какво следва после?

Заявлението се разглежда от съдия и отказът от наследство се вписва в особена книга при съда. При подаването на заявлението ще Ви уведомят кога ще си получите удостоверението. Обикновено до една седмица.

Готовото удостоверение може да ки го получите от деловодството на съответния съдебен състав срещу представяне на лична карта и подпис.

След като направите отказ от наследство, ако Ви потърси частен съдебен изпълнител с искане да плащате, вече сте защитени. Не сте длъжни да плащате, а просто му представяте препис от удостоверението за отказ от наследство.

Как да осъдя фирма за бързи кредити

16 септември Add Comment
neplashtane-na-burzi-krediti


Взели сте заем от фирма за бързи кредити поради спешна нужда. В един момент не може да плащате вноските. Обаждат Ви се по телефона от фирмата и Ви притесняват като сумите, които дължите стават все по-големи. Как да се защитите?

Трябва да знаете, че Вие имате и права независимо, че дължите пари. При фирмите за бързи кредити нарушенията често са фрапиращи. Лихвите, таксите и условията при тях често са несправедливи и неравноправни. 

Предварително не сте уведомени и за наказателните такси и лихви, които начисляват при просрочие на вноските. Например при заем от 1500 лв. се оказва, че трябва да върнете 3100 лв.

Вашите права обаче са защитени от Закона за защита на потребителите, както и от Европейското законодателство - Директива 93/13 ЕИО на Съвета от 5 април 1993г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори. 


Единственият сигурен начин на защита обаче е съдебно дело срещу фирма за бързи кредити. Съда да обяви за нищожни неравноправните клаузи по договора, с които ви се начисляват прекомерно високи лихви и неустойки, такси за допълнителни услуги. Ако в договора няма фрапиращи нарушения ще платите само реалните суми, които сте взели в заем и нормална лихва. Налице е съдебна практика по такива дела.

Когато кредитът стане предсрочно изискуем, независимо поради каква причина, фирмата има право да изиска само тази част от лихвата, която е начислена за периода на ползване на кредита. 

Има хипотези, при които при определено неизпълнение фирмата може да изиска предсрочно погасяването на цялата сума. Но и в този случай няма как да се иска лихвата за периода, в който кредитът вече няма да е дължим, защото ще е предсрочно погасен. 

Не може да се изискват и всякакви други такси за управление на кредита. Това е незаконно. По закон годишният процент на разходите (лихвите и всички други допълнителни плащания извън главницата) не могат да превишават 50% от размера на главницата на годишна база. 

Най-често се въвеждат допълнителни такси за управление на кредита, като напомняне, че предстоящо плащане, за което се начисляват 5 лв. или предлагане за намиране на гарант, срещу сумата от 500 лв., при искани 300 лв.

Има и случаи на неправомерно изтеглени кредити, особено в онлайн средата. Тогава засегнатият следва да се обърне към прокуратурата за установяване на обстоятелствата, при които това се е случило. Така ще може впоследствие да бъдат предприети необходимите мерки от него да не се изискват суми, които не дължи.

Не се подлъгвайте по рекламни оферти от фирми за бързи кредити с предложение от 0 % лихва и не сключвайте такива договори. Запознайте се много внимателно с договора и общите условия преди подписване. Ако имате проблем, моят съвет е да се консултирате с адвокат лоши кредити.

Как да се оттървем от колекторски фирми

05 септември Add Comment
kolektori

Как действат колекторските фирми

Звъни Ви телефона. Вдигате и Ви информират, че се обаждат от колекторска фирма и че имате парично задължение по кредит, кредитна карта или за неплатена сметка за телефон за която сте забравили. След това ви съобщават някакви висока сума и започват да ви плашат със съд. Свържат ли се веднъж с Вас, започват да звънят всеки ден, включително и през почивните дни.
На въпрос от коя фирма се обаждат, отговор - колекторска фирма.

На въпрос бихте ли се представили с три имена и длъжност, отговор - не. Стават и агресивни.
В такава ситуация ви съветвам да отговаряте, че не разговаряте с непознати и да прекратите разговора. Със сигурност ще Ви позвънят отново.

Защо това позвъняване е неприемливо.

Колекторските фирми нямат право да ползват личните Ви данни - в това число имената Ви, телефонен номер, финансовите Ви задължения към определен кредитор, дори в договора Ви да е записано,че  кредиторът може да предоставя личните Ви данни на колекторски фирми. Оказването на психически натиск върху Вас е нарушение на закона.

Какво да направите?

Запишете си номера от който Ви звънят. Често звънят от различни номера. Напишете жалба до Комисията за защита на личните данни като опишете подробно случая и направите искане, комисията да извърши проверка на какво правно основание съответната колекторска фирма обработва личните Ви данни. 
Напишете жалба до прокуратурата. Подробно описвате ситуацията и правите искане да се извърши проверка и да се установи има ли данни за извършено престъпление. Действията от страна на колекторската фирма могат да осъществяват съставите на престъпленията по чл. 143 от Наказателния кодекс – Принуда или чл. 213а от НК – Изнудване, като и двете са тежки умишлени престъпления и се наказват с лишаване от свобода. 
Ако не знаете името на фирмата от която Ви звънят, посочвате това обстоятелство в жалбата и искате прокуратурата да изиска от мобилните оператори данни за собственика на картата от която Ви звънят.
Не се притеснявайте, че Ви заплашват със съд. Вие имате права. При евентуално съдебно дело може да защитите най- добре правата си.
В случаите, когато давността на едно вземане е изтекла, а за периодичните вземания тази давност е 3 години, то фирмата – кредитор не може да реализира правата си по съдебен ред, затова използва колекторските фирми, които чрез психически тормоз върху гражданите да ги принудят да платят едно свое задължение, което е погасено по давност.

Много е важно да не подписвате абсолютно никакви документи с колекторската фирма. 

Не подписвайте споразумение с колекторска фирма

Не отговаряйте на писмо от колекторска фирма.

Не трябва да се съгласявате да плащате каквито и да било суми, преди да ги проверите. Колекторските фирми просто изнудват хората като злоупотребяват с незнанието им. Няма случай, в който колекторска фирма да е завела дело за сума, дължима към мобилен оператор, и да го е спечелила, ако сте се консултирали с адвокат. По-добре да се заведе дело и да се реши проблема, отколкото да стоите и да не правите нищо
Моят съвет към Вас е да потърсите помощ от адвокат срещу колекторски фирми и да защитите правата и законните си интереси. Ако станате жертва на психически тормоз, обърнете се за съдействие към органите на МВР и Прокуратурата, както и към Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.


Имайте впредвид, че обикновено задълженията, които се търсят от Вас са погасени по давност. Но за да упражните ефективно правото си да възразите трябва да има образувано съдебно дело.

Как се обжалва акт и наказателно постановление на КАТ

04 септември Add Comment
objalvane-na-nakazatelno-postanovlenie

Съгласно съдебната практика актовете падат в съда по много причини, но най-вече, че липсват някои от законовите реквизите или не са били връчени, или фактическата обстановка не е била изяснена.
Какво може да направите? 
Законът ви дава възможност да напишете възражение по акта на място, в самия документ. 
       Важно е да се знае, че давноста за глобите на КАТ е две години. Тригодишна е абсолютната давност, която започва да тече от съставяне на акта.